potadlo.abz.cz

Kdo se na nás může obrátit

O nás » Kdo se na nás může obrátit

Systemická terapie má velmi rozsáhlé spektrum využití, neboť její principy fungují univerzálně. Lze ji proto s úspěchem použít při řešení psychologických obtíží jednotlivců, párů, rodin, ale i celých skupin. Obrátit se na nás můžete s jakoukoli obtíží v osobním, vztahovém, rodinném, či pracovním životě.

Systemická terapie nemusí nutně sloužit jen k řešení obtíží, nýbrž disponuje i dobrými „nástroji“  k podpoře a rozvoji Vašeho potenciálu.

Můžete se na nás obrátit ale i v případě, že chcete ve svém životě uskutečnit nějakou změnu, nevíte však zatím jakou. Nebo možná i víte, jakou změnu byste rádi uskutečnili, ale nevíte jakým způsobem. Anebo víte přesně, o jakou změnu by se mělo jednat i jakým způsobem jí chcete docílit, avšak její uskutečnění se Vám nedaří anebo je pro Vás z různých důvodů obtížné.

Pomůžeme Vám, i když si jen potřebujete srovnat myšlenky, ujistit se ve svém rozhodnutí nebo se v něčem zdokonalit.

 

Můžete se na nás obrátit, pokud máte

·     problémy psychosomatického rázu

·     tělesné potíže neodpovídající somatickému stavu

·     reakci na závažné onemocnění nebo naopak nečekané uzdravení

·     reakci na nepříznivé životní události či traumata

·     stav akutní krize

·     chronické bolesti nebo funkční poruchy

·     různé druhy závislostí

·     poruchy příjmu potravy

·     potíže se sebevědomím a sebehodnocením

·     úzkosti a deprese

·     osobní, vztahové, rodinné problémy nebo problémy v pracovním životě

·     komunikační problémy

·     apod.

 

 

strom