potadlo.abz.cz

Služby a ceník

Naše služby považujeme za nadstandardní. U nás je samozřejmostí, že budete objednán/a na konkrétní čas a v ten se Vám budeme plně věnovat. Snažíme se vždy přizpůsobit Vašim časovým možnostem a potřebám.

 

Objednání

Na konzultaci je potřeba se předem objednat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Pro více informací o tom, jak konzultace probíhají, klikněte prosím zde.

 

Způsob platby

Platí se hotově na místě.

V případě skype konzultace odešlete prosím danou částku na účet 067100-2208529172/6210.

 

Výhody přímé platby

Platba zvyšuje motivaci klienta k práci na sobě, nutí klienta více přemýšlet, zvažovat užitečnost terapie a více se angažovat v terapeutickém procesu (což je z našeho pohledu více než žádoucí prvek terapie), klient se tak stává v terapii opravdovým partnerem. Platba ovšem současně zavazuje rovněž terapeuta k odvedení co nejlepší práce.

Další výhodou je, že nepodáváme hlášení zdravotním pojišťovnám, nevedeme kartotéky, ani žádné evidenční záznamy podléhající kontrolám, vše je naprosto diskrétní.

Dále nabízíme kratší objednací lhůty (v řádech dnů), v akutních krizích se snažíme Vás objednat do druhého dne. Snažíme se přizpůsobit co nejvíce Vašim časovým možnostem a potřebám.

V ceně je navíc zahrnut i bonus pro Vás, kdy se terapeuté kromě samotných konzultací věnují Vašemu případu i v čase navíc, a to formou odborných konzultací s kolegy (intervize, supervize), kde jsou probírány nejvhodnější možné postupy, či prostřednictvím reflexe videonahrávek (vše podléhá přísné mlčenlivosti, kterou jsme všichni smluvně vázáni). Tento čas navíc považujeme za důležitý pro to, abychom mohli poskytovat co nejkvalitnější a pro Vás co nejužitečnější služby. Zdravotní pojišťovny však nic takového neplatí. Dovolujeme si proto vybírat poplatky za tento nadstandard.

V případě, že se klient nachází v tíživé finanční situaci, je samozřejmě možné se domluvit na snížení ceny za konzultaci.

 

Celkový přehled jednotlivých cen

Individuální psychoterapie                              500 Kč

Párová a rodinná psychoterapie                      700 Kč

Psychoterapie se dvěma terapeuty                  700 Kč

Life koučink                                                500 Kč

Skype konzultace                                         500 Kč

Skype konzultace 4 + 1 zdarma                    1600 Kč

Psychoterapie v rámci Gaudia proti rakovině       100 Kč

 

 • Psychoterapie

  Individuální, párová nebo rodinná terapie. Nabízíme i možnost konzultace se dvěma terapeuty najednou.

 • Life koučink

  Life koučink představuje velmi efektivní způsob rozvoje Vašeho osobnostního nebo profesního potenciálu. Pomáhá identifikovat rozvojové potřeby a stanovuje cíle k jejich dosažení.

 • Skype konzultace

  Konzultujte s námi po skypu!

  Nemůžete se k nám dostavit osobně a přesto byste rádi s někým probrali své problémy nebo si pohovořili o svých rozvojových potřebách? Využijte našich služeb prostřednictvím skype konzultace.

 • Podpora onkologických pacientů a jejich blízkých

  Jsme součástí týmu Gaudia proti rakovině, tedy týmu odborníků poskytujících psychosociální služby onkologicky a jinak vážně nemocným pacientům a jejich blízkým.

 • On-line poradna

  Napište nám…

   

strom