potadlo.abz.cz

Co je psychoterapie

Psychoterapie » Co je psychoterapie

Psychoterapie je vlastně rozhovor, avšak na rozdíl od přátelské rozmluvy s přítelkyní či přítelem má psychoterapeutický rozhovor jasný cíl  a metody, tímto cílem pro nás obecně je pomáhat od starého, nefunkčního a podněcovat nové, funkční.

Lidé se psychoterapie či psychologické pomoci často bojí, pociťují nejistotu…to si uvědomujeme a s tímhle vědomím ke klientovi přistupujeme. Vnímáme, že někomu vyprávět o svém životě a jeho obtížích, o niterných myšlenkách a pocitech, o nepříjemnostech svých či svých blízkých může působit značné potíže. Zohledňujeme tyto okolnosti v našem přístupu, kdy se snažíme Vám tuto nelehkost co nejvíce usnadnit. Vytváříme bezpečné psychologické prostředí, jsme vstřícní a plně klienta respektujeme. Důraz klademe na partnerské (ve smyslu rovnocennosti) pojetí vztahu klienta a terapeuta, tj. hledáme řešení Vašich potíží, respektive Vaší zakázky společně. Terapeut je průvodcem Vaší cesty ven z bludiště.

Psychoterapie nemusí bolet, usilujeme o to, aby naopak přinášela úlevu a i něco navíc.

Psychoterapie je nejen o obtížích, ale i o podněcování a rozvíjení Vašeho potenciálu, Vašich možností.

Psychoterapie je proces (ne nutně dlouhodobý), jehož prostřednictvím společně nacházíme východiska Vašich potíží, psychoterapie není dávání jednoduchých rad.

strom