potadlo.abz.cz

Life koučink

Služby a ceník » Life koučink

Life koučink (životní koučink) představuje velmi efektivní způsob rozvoje Vašeho osobnostního nebo profesního potenciálu. Pomáhá identifikovat rozvojové potřeby a stanovuje cíle k jejich dosažení.

Náš styl koučování se opírá o jeden ze stěžejních základů systemického poradenství, a to tzv. "na řešení orientovaný přístup" Steva de Shazera.

Konzultace probíhají formou partnerského dialogu, kdy terapeut-kouč je odborníkem na vedení rozhovoru takovým způsobem, aby se klient v sobě lépe zorientoval a klient zase odborníkem na životní příběh a na to, čeho chce dosáhnout, kam se chce posunout a co chce změnit. Jejich vztah je rovnocenný a vzájemně se doplňující.

V rámci sezení budeme Vašimi průvodci, kdy Vám budeme pomáhat objevovat a rozvíjet Vaše vnitřní zdroje tak, abyste je uměli v reálném životě dobře využívat. Budeme společně plánovat cíle, kterých chcete dosáhnout a možnosti a cesty k jejich naplnění. Na každém sezení budeme rovněž společně hodnotit pokroky, kterých již bylo dosaženo a na jejich základě korigovat další kroky na cestě k Vašemu cíli.

Koučink je zejména vhodný, pokud

·         chcete rozvinout svůj osobnostní nebo profesní potenciál

·         se nacházíte v situaci, která je pro Vás nová, neznámá, náročná nebo jinak obtížná

·         procházíte nějakou změnou ve svém životě nebo ji plánujete

·         se potřebujete něco nového naučit, ale nevíte jak

·         potřebujete zefektivnit svoji práci nebo ji lépe plánovat (time-management)

·         hledáte životní rovnováhu, smysl života, naplnění svých přání a představ

·         apod.

 Témata, na kterých můžeme společně pracovat, jsou však velmi různorodá.

 

Cena za konzultaci (60 minut): 500 Kč

strom