potadlo.abz.cz

Videonahrávky konzultací

O nás » Styl naší práce  » Videonahrávky konzultací

Při své práci často využíváme rovněž video a konzultace nahráváme. Jedná se o zcela běžnou součást práce, která nám slouží k celkové lepší reflexi průběhu daného sezení, jeho atmosféry apod. Nahrávka však neslouží pouze k supervizi vlastní práce, ale v případě, že ji konzultujeme s dalšími kolegy, získáme velmi často cenné a užitečné postřehy a nápady, které můžeme při dalším sezení využít, pracovat s nimi a rychleji tak dojít k řešení.

Konzultace nahráváme pouze se souhlasem klienta, přičemž všichni, kteří s nahrávkou přijdou do styku (zpravidla terapeut a případně jeho kolegové), jsou vázáni mlčenlivostí. Nahrávku neposkytujeme žádným dalším osobám bez výslovného souhlasu klienta.

strom