potadlo.abz.cz

Tři atributy systemické terapie a poradenství

O nás » Styl naší práce  » Tři atributy systemické terapie a poradenství

Expertní postoj ke klientovi je v systemické terapii nahrazen postojem partnerské spolupráce a připojování v jazyce, přičemž je klient povzbuzován k lepší a užitečnější organizaci sebe sama. Toto se děje prostřednictvím tří principů nebo také atributů systemické terapie a poradenství, jimž přikládáme při své práci zvláštní význam.

 

Respekt

Respekt ke klientovi souvisí s opuštěním pozice expertnosti, která je jinak v medicíně stále velmi oblíbená. Konstruktivistický terapeut si nedělá nárok na nějaké lepší či hodnotnější vědění, než má klient sám, proto se s respektem řídí klientovým přáním a snaží se mu pomoci způsobem, odpovídajícím jeho představám. Nezbavuje se však rozhodně odpovědnosti za postupy, které volí.

 

Užitečnost

Užitečnost je hlavní kritérium efektivity a smysluplnosti spolupráce, která se má dít především k užitku klienta, on je tedy tím, kdo jediný má nárok užitečnost terapie posuzovat.

 

Krása

Kromě užitečnosti naší práce si klademe za cíl rovněž postupovat pokud možno takovým způsobem, který bude naše klienty taky těšit a uspokojovat, způsobem, který bude v tomto smyslu slova krásný.

 

strom