potadlo.abz.cz

Reflektující tým

O nás » Styl naší práce  » Reflektující tým

Práce s reflektujícím týmem je technika, která je pro terapeuty, kteří pracují systemickým přístupem zcela jedinečná. Využívá se při ní potenciálu dalších 2 - 3 odborníků-psychologů, psychoterapeutů, kteří představují zmiňovaný reflektující tým a kteří se účastní dané konzultace.

Terapeut se pak v průběhu sezení na členy týmu může i vícekrát obrátit a tito potom mezi sebou reflektují, co se během konzultace odehrává, přicházejí se svými nápady a postřehy. Klientovi se tak otevírají nové perspektivy přemýšlení o daných věcech a další možnosti jednání, vedoucí k řešení.

 

strom